Konsthögskolans kårförening finns där för dig

Konsthögskolans kårförening vill främja studenternas utbildning och lyckliga tillvaro i Umeå och på Konsthögskolan. 

Vårt mål är att stärka gemenskapen, både internt i skolan och med resterande konstnärligt campus genom olika sociala tillställningar samt skapa en gemensam mötesplats i skolan. 

Vi jobbar också för mer studentinflytande, att förbättra utbildningskvalitén, lärarbesättningen, kulturen, arbetsmiljön på Konsthögskolan. 

Det här är vad du får:

  • Digitalt medlemskort – låser upp studentlivet i Umeå 
  • rabatthäfte 
  • Möjlighet att gå in på studentpubarna 
  • IKSU studentkårsrabatt 
  • Campuskara med en lista med utflyktsmål 
  • Lokala rabatter 

KÖP DITT KÅRMEDLEMSKAP NU


Fyra starka skäl att bli kårmedlem 

Umeå studentkår grundades den 16 april 1959 och är Umeås äldsta men också största studentkår. Kåren bedrev den första studenthälsovården vid universitetet, men lade också grunden för vad som idag är både IKSU och AB Bostaden. Centralt i verksamheten har alltid varit studenternas rättigheter och ett starkt studentliv. Här följer fyra goda skäl till att bli en del av studentkåren. 

Dina rättigheter skyddas 
Som medlem i Umeå studentkår är du med i en organisation som ständigt jobbar för en bättre utbildningskvalitet och som hjälper sig då du blir felaktigt behandlad. Det är också kåren som representerar dig inom hela universitetet. 

Föreningslivet blir starkare 
Vad du än studerar så finns det en kårförening för dig, och en stor del av medlemsintäkterna går till just din kårförening. Som medlem har du också möjlighet att engagera dig och hjälpa till att bygga ett starkt föreningsliv. 

Du får ett levande campus 
Inspark, föreläsningar, studentpubar, arbetsmarknadsdagar, filmkvällar, mässor och mycket mer. Totalt engagerar kåren närmare en femtedel av sina medlemmar i de hundratals arrangemang som årligen genomförs, och allt detta är möjligt tack vare ditt medlemskap i kåren. 

Du får mängder av förmåner 
Som medlem får du utan extra kostnad två förmånskort som, förutom att fungera som medlemsbevis, ger dig hundratals nationella och lokala rabatter på resor, köp av mat, kurslitteratur m.m. Därutöver har kåren varje år en mängd särskilda förmåner enbart för dig som kårmedlem. 

Bilder tagna kring Konsthögskolan 

Kontakta konststudenterna 

Konsthögskolans kårförening 

Kårföreningen för studerande vid Konsthögskolan.