Välkommen till medlemsportalen där du kan teckna medlemskap!

Val av kårsektion För att genomföra din betalning, måste du först välja kårsektionstillhörighet. Kårsektionerna företräder olika studieinriktningar inom studentkåren. Beroende på din utbildning kommer du sedan också tilldelas en kårförening.

BetSek - Beteendevetarsektionen: För dig som studerar med inriktning mot beteendevetenskapliga ämnen.

DokSek - Doktorandsektionen: För dig som är doktorand.

HHUS - Handelshögskolan i Umeå. Studentföreningen: För dig som studerar vid Handelshögskolan.

HumSek - Humanistiska sektionen: För dig som studerar vid humanistisk fakultet.

JF - Juridiska föreningen: För dig som studerar vid juridiska institutionen.

SamSek - Samhällsvetarsektionen: För dig som studerar med inriktning mot samhällsvetenskapliga ämnen.

UmPe - UmePedagogerna: För dig som studerar vid Lärarhögskolan.

SfCS: För dig som studerar vid Campus Skellefteå. (alltid reducerad avgift)

S.O.S - Sollefteås organiserade studenter: För dig som studerar i Sollefteå. (alltid reducerad avgift)

Om du har frågor om vilka avgifter som gäller för dig kan du kontakta kårexpeditionen på medlemsavgift@umeastudentkar.se.

Vill du veta om förmånerna med medlemskapet i Umeå studentkår?

Besök då vår hemsida: www.umeastudentkar.se