Välkommen till medlemsportalen där du kan teckna medlemskap!


Val av kårsektion För att genomföra din betalning, måste du först välja kårsektionstillhörighet. Kårsektionerna företräder olika studieinriktningar inom studentkåren. Beroende på din utbildning kommer du sedan också tilldelas en kårförening.

Val av avgift Om du läser på campus betalar du full avgift, och om du läser internet/distanskurs eller om du läser på annan ort så betalar du den reducerade avgiften.

OBS! För att kunna bli medlem i Umeå studentkår så måste du vara antagen eller registrerad som student vid Umeå universitet.


BetSek - Beteendevetarsektionen: För dig som studerar med inriktning mot beteendevetenskapliga ämnen.

DokSek - Doktorandsektionen: För dig som är doktorand.

HHUS - Handelshögskolan i Umeå. Studentföreningen: För dig som studerar vid Handelshögskolan.

HumSek - Humanistiska sektionen: För dig som studerar vid humanistisk fakultet.

JF - Juridiska föreningen: För dig som studerar vid juridiska institutionen.

SamSek - Samhällsvetarsektionen: För dig som studerar med inriktning mot samhällsvetenskapliga ämnen.

UmPe - UmePedagogerna: För dig som studerar vid Lärarhögskolan.

Om du har frågor om vilka avgifter som gäller för dig kan du kontakta kårexpeditionen på medlemsavgift@umeastudentkar.se.

Vill du veta om förmånerna med medlemskapet i Umeå studentkår?

Besök då vår hemsida: extra medlemsförmåner