Sosum finns där för dig 

SOSUM är en studentförening som representerar socionomstudenterna vid Umeå Universitet och jobbar för såväl bättre studerandemiljö som utbildningsupplägg på socialt arbete. 

Föreningen jobbar även med studiesociala aktiviteter såsom insparksverksamhet, sittningar och dylikt. 

Fyra starka skäl att bli medlem

Umeå studentkår grundades den 16 april 1959 och är Umeås äldsta men också största studentkår.
Kåren bedrev den första studenthälsovården vid universitetet, men lade också grunden för vad som idag är både IKSU och AB Bostaden. Centralt i verksamheten har alltid varit studenternas rättigheter och ett starkt studentliv. Här följer fyra goda skäl till att bli en del av studentkåren.

Dina rättigheter skyddas
Som medlem i Umeå studentkår är du med i en organisation som ständigt jobbar för en bättre utbildningskvalitet och som hjälper sig då du blir felaktigt behandlad. Det är också kåren som representerar dig inom hela universitetet.

Föreningslivet blir starkare
Vad du än studerar så finns det en kårförening för dig, och en stor del av medlemsintäkterna går till just din kårförening. Som medlem har du också möjlighet att engagera dig och hjälpa till att bygga ett starkt föreningsliv.

Du får ett levande campus
Inspark, föreläsningar, studentpubar, arbetsmarknadsdagar, filmkvällar, mässor och mycket mer. Totalt engagerar kåren närmare en femtedel av sina medlemmar i de hundratals arrangemang som årligen genomförs, och allt detta är möjligt tack vare ditt medlemskap i kåren.

Du får mängder av förmåner
Som medlem får du utan extra kostnad ett förmånskort som, förutom att fungera som medlemsbevis, ger dig hundratals nationella och lokala rabatter på resor, köp av mat, kurslitteratur m.m. Därutöver har kåren varje år en mängd särskilda förmåner enbart för dig som kårmedlem.

Bilder tagna på campus

Sosum 

Kårföreningen för studerande vid institutionen för socialt arbete.