Välkommen till Hectos
Vi är kårföreningen för studie- och yrkesvägledare, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare och specialpedagoger vid Umeå universitet. 
Välkommen till oss! 

Det här är vad du får:

  • Tillträde till alla våra egna evenemang 
  • Möjlighet att engagera dig i vår verksamhet 
  • Vara med och påverka vad vi ska göra framöver 

plus

  • Digitalt medlemskort – låser upp studentlivet i Umeå 
  • Digitalt nationellt förmånskort 
  • Rabatthäfte
  • Möjlighet att gå in på studentpubarna 
  • IKSU studentkårsrabatt 
  • Campuskara med en lista med utflyktsmål 
  • Lokala rabatter

KÖP DITT KÅRMEDLEMSKAP NU


Fyra starka skäl att bli medlem

Umeå studentkår grundades den 16 april 1959 och är Umeås äldsta men också största studentkår.
Kåren bedrev den första studenthälsovården vid universitetet, men lade också grunden för vad som idag är både IKSU och AB Bostaden. Centralt i verksamheten har alltid varit studenternas rättigheter och ett starkt studentliv. Här följer fyra goda skäl till att bli en del av studentkåren.

Dina rättigheter skyddas
Som medlem i Umeå studentkår är du med i en organisation som ständigt jobbar för en bättre utbildningskvalitet och som hjälper sig då du blir felaktigt behandlad. Det är också kåren som representerar dig inom hela universitetet.

Föreningslivet blir starkare
Vad du än studerar så finns det en kårförening för dig, och en stor del av medlemsintäkterna går till just din kårförening. Som medlem har du också möjlighet att engagera dig och hjälpa till att bygga ett starkt föreningsliv.

Du får ett levande campus
Inspark, föreläsningar, studentpubar, arbetsmarknadsdagar, filmkvällar, mässor och mycket mer. Totalt engagerar kåren närmare en femtedel av sina medlemmar i de hundratals arrangemang som årligen genomförs, och allt detta är möjligt tack vare ditt medlemskap i kåren.

Du får mängder av förmåner
Som medlem får du utan extra kostnad ett förmånskort som, förutom att fungera som medlemsbevis, ger dig hundratals nationella och lokala rabatter på resor, köp av mat, kurslitteratur m.m. Därutöver har kåren varje år en mängd särskilda förmåner enbart för dig som kårmedlem.

Några bilder från aktiviteter

Kontakta Hectos

Hectos

Kårföreningen för lärarstudenter med inriktning mot högstadiet och gymnasiet (förutom idrott), studie- och yrkesvägledare samt för de som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet.