Avi steg 1

När betalningen är genomförd trycker du på knappen ”Kvitto” och skriver ut kvittot. Som medlem godkänner du att vi lämnar uppgift till tredje part, såsom t.ex. Mecenat och Studentkortet för att producera medlemskort eller våra samarbetspartners.

Termin VT20
*
10 siffror: yymmddnnnn

*
*

*
*
*
*


*Andra kårer och valbara föreningar

Är du student vid Teknisk-naturvetenskaplig- eller Medicinsk fakultet?

NTK och UMS är studentkårerna som företräder dig vid Teknisk-naturvetenskaplig- respektive Medicinsk fakultet. Medlemskap i dessa studentkårer kan ej tecknas via denna medlemsportal, utan vi hänvisar då till ntk.umu.se samt medicinska.se.

Payex