Avi steg 1

När betalningen är genomförd trycker du på knappen ”Kvitto” och skriver ut kvittot. Som medlem godkänner du att vi lämnar uppgift till tredje part, såsom t.ex. Mecenat och Studentkortet för att producera medlemskort eller våra samarbetspartners.

Termin HT19
*
10 siffror: yymmddnnnn

*
*

*
*
*
*


*Andra kårer och valbara föreningar

Är du student vid Teknisk-naturvetenskaplig- eller Medicinsk fakultet?

NTK och UMS är studentkårerna som företräder dig vid Teknisk-naturvetenskaplig- respektive Medicinsk fakultet. Medlemskap i dessa studentkårer kan ej tecknas via denna medlemsportal, utan vi hänvisar då till ntk.umu.se samt medicinska.se.

Valbara föreningar

Utöver att tillhöra en kårsektion och kårförening, så kan du välja att dessutom teckna medlemskap i f.n nedanstående förening. Medlemskapet är då alltid för endast en termin.

ASSU – Akademiska schacksällskapet Umeå: Akademiska föreningen som erbjuder Schack i alla former. För elit, motionspelare och nybörjare. Mer info: ASSU.

Payex