kårmedlemskap Umeå studentkår

130 kr1.400 kr

Om du i vanliga fall studerar på campus men är tvungen av restriktionerna att studera hemifrån, välj “campus” som kursort.

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Beskrivning

Läs mer om medlemskapet här

Dessa kårföreningar ingår under kårsektionen

BETSEK:
BIT-föreningen – Kårföreningen för studerande vid programmet i Beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer.
IVT – Kårföreningen för studerande vid Idrottsvetenskapliga programmet samt Tränarprogrammet.
Kogvetum – Kårföreningen för studerande vid Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap.
Plum – Kårföreningen för Personalvetarna i Umeå.
Psykologiska föreningen – Kårföreningen för studerande vid något av psykologprogrammen samt fristående kurser i psykologi.
Sofum – Kårföreningen för studerande inom Sociologiprogrammet

SAMSEK:
Cibus – Kårföreningen för studerande vid institutionen för kostvetenskap.
FOSA – Kårföreningen för studerande inom filosofi och samhällsanalys.
Geografiska föreningen – Kårföreningen för studerande inom kulturgeografi, turism och samhällsplanering.
GSF – Kårföreningen för studerande vid Restauranghögskolan.
Nordpol – Kårföreningen för studerande vid Politices-programmet, Samhällsvetarprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering, Statistikerprogrammet samt friståendekursare i statistik, statsvetenskap, genusvetenskap samt freds- och konfliktstudier.
Sosum – Kårföreningen för studerande vid institutionen för socialt arbete.
Umsys – Kårföreningen för studerande vid institutionen för informatik som ej läser BIT-programmet.

HUMSEK:
Humsampro – Kårföreningen för studerande vid humanistiskt samhällsvetarprogram
KåKuss -Kårföreningen för studerande vid programmet för kulturentreprenörskap, Kulturanalysprogrammet och programmet för civilt arbete.
Medium – Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik.
SpLitt – Kårföreningen för studerande inom litteraturvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt språk.
ToR
– Kårföreningen för studerande inom teologi och religionsvetenskap.
WeDigIt – Kårföreningen för studerande inom arkeologi och museologi.

UMPE:
Hectos – Kårföreningen för lärarstudenter med inriktning mot högstadiet och gymnasiet (förutom idrott), studie- och yrkesvägledare samt för de som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet.
TUFF – Kårföreningen för lärarstudenter mot grundskolans tidigare år med undantag för idrott.

DOKSEK:
DUV – Kårföreningen för doktorander inom utbildningsvetenskap.
HUMDOK – Kårföreningen för doktorander inom humaniora.
SAMDOK – Kårföreningen för doktorander inom samhällsvetenskap.

HHUS
Kårsektionen för studerande vid Handelshögskolan i Umeå inklusive fristående kurser vid nationalekonomi med undantag för studerande inom statistik samt övriga studerande inom nationalekonomi.

JF
Kårsektionen för studerande vid Juridiska institutionen samt Juridiskt forum vid Umeå universitet.

 

Mer information

Kurskort

Campus, Distans

Kårsektion

HUMSEK – Humanistiska sektionen, HHUS – Handelshögskolan i Umeå. Studentföreningen., UMPE – UmePedagogerna, JF – Juridiska föreningen, BETSEK – Beteendevetarsektionen, SAMSEK – Samhällsvetarsektionen, DOKSEK – Doktorandsektionen

Antal terminer

1 termin, 2 terminer, 3 terminer, 4 terminer, 5 terminer, 6 terminer, 7 terminer, 8 terminer, 9 terminer, 10 terminer, 11 terminer

Till toppen